...::: Autores Galegos :::...
Pedro Rodriguez Miranda
Ourense · 1764 - 1831
Relixioso da Orde dos Mercedarios do convento de Verín, cursou estudios universitarios e foi profresor en Linguas Orientais no colexio de San Adrián que dita Orde tiña en Roma.
Desempeñou cargos de responsabilidade como o de Provincial de Castela e bispo de Jaca.