...::: Autores Galegos :::...
Rosalía de Castro
Santiago de Compostela (A Coruña) · 1837 - 1885
1 - 5
Adiós ríos, adiós fontes · Cantares gallegos
San Antonio Bendito · Cantares gallegos
Galicia · Cantares gallegos
¡Follas novas! Risa dame... · Follas novas