...::: Autores Galegos :::...
Francisco Sánchez
Tui (Pontevedra) · 1550 - 1623
1 - 2
ALVAREZ BLÁZQUEZ, Darío
Francisco Sánchez "el escéptico": un gallego precursor...
Vigo: Sago, 1964
COSTA, Joao Cruz
Ensaio sobre a vida e a obra do filósofo Francisco Sánchez
Sao Paulo: Universidade, Facultade de Filosofía, Ciencias e Letras, 1942
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Martín
O Labirinto de Minos: Francisco Sánchez, o "Escéptico", un galego no Renacimiento
Sada, A Coruña: Ediciós do Castro, 1991