...::: Autores Galegos :::...
Jacinto de Yebra
Láncara (Lugo) · 1700 - 17__
2 - 2
SAAVEDRA FERNANDEZ, P.
A Galicia do Antigo Réxime. Economía e sociedade (vol. III)
A Coruña: Hércules, 1992
SAAVEDRA VAZQUEZ, M.C.
Historia de Galicia. Galicia na Idade Moderna IV
A Coruña: Vía Láctea, 1995