...::: Autores Galegos :::...
Jacinto de Yebra
Láncara (Lugo) · 1700 - 17__
1 - 2
Gran Enciclopedia Galega (vol. 30, p. 237)
Santiago de Compostela : Silverio Cañada (ed.), 1974
BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R.
A Galicia do Antigo Réxime. O ensino, a Ilustración e a Política
A Coruña : 1993
COUCEIRO-FREIJOMIL, Antonio
Diccionario Bio-Bibliográfico de Escritores (bol. 3, p. 535)
Santiago de Compostela : bibliófilos Gallegos, 1951