...::: Autores Galegos :::...
José Lucas Labrada
17__ - 18__
1 - 2
BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R.
A Galicia do Antigo Réxime. O ensino, a Ilustración e a Política
A Coruña: [s.n.], 1993
COUCEIRO-FREIJOMIL, Antonio
Diccionario Bio Bibliográfico de Escritores (vol. 2, p. 259)
Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos, 1951
FABRA BARREIRO, Gustavo
“’Descripción económica del Reino de Galicia’ por Lucas Labrada”. En Revista de Occidente. T. 37, n. 110 (may. 1972) ; p. 244-246.