...::: Autores Galegos :::...
Benito Ramón Hermida y Maldonado
Santiago de Compostela (A Coruña) · 1736 - 1814
2 - 2
SAAVEDRA FERNANDEZ, P.
A Galicia do Antigo Réxime. Economía e sociedade (vol. III)
A Coruña: edit. Hércules, 1992
SAAVEDRA VAZQUEZ, M.C.
Historia de Galicia. Galicia na Idade Moderna IV
A Coruña: Vía Láctea, 1995