...::: Autores Galegos :::...
Benito Ramón Hermida y Maldonado
Santiago de Compostela (A Coruña) · 1736 - 1814
1 - 2
Gran Enciclopedia Galega (vol. 17, p. 101)
Santiago de Compostela : Silverio Cañada (ed.), 1974
BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R
A Galicia do Antigo Réxime. O ensino, a Ilustración e a Política
A Coruña: [s.n], 1993
MEIJIDE PARDO, Antonio
Escritos e autores na Galicia da Ilustración / por Antonio Meijide Pardo
La Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1982