...::: Autores Galegos :::...
Pablo José Cao Cordido
16__ - 17__
1 - 2
Gran Enciclopedia Gallega (vol. 5, p. 12)
Santiago de Compostela : Silverio Cañada (ed.), 1974
BARREIRO FERNÁNDEZ, X.R.
A Galicia do Antigo Réxime. O ensino, a Ilustración e a Política
A Coruña: 1993
COUCEIRO-FREIJOMIL, Antonio
Diccionario Bio-Bibliográfico de Escritores (vol. 1, p. 221)
Santiago de Compostela : Bibliófilos Gallegos, 1951