...::: Autores Galegos :::...
José Gil Taboada
Santiago de Compostela (A Coruña) · 16__ - 1719
2 - 2
OTERO PEDRAYO, Ramón
Síntesis histórica do século XVIII en Galicia
Vigo : Galaxia, 1969